El Mercat Municipal s’afegeix a La Botiga al Carrer