El mosso atropellat a Can Rosés desperta del coma i es recupera a l’hospital