El nombre de graduats en FP que troben feina augmenta en 5 punts i se situa en el 46,58%