El Parlament aprova un acord pel soterrament de les línies d’alta tensió a Can Fatjó