El Parlament insta el govern català a fer les reformes de l’escola Pau Casals