“El pitjor pel ciutadà és la desídia, la falta de voluntat per fer front als problemes de Rubí”