El Ple acorda destinar més diners a inversions en les urbanitzacions