Un solar proper al Rivo Rubeo s’ha convertit en un abocador de runa