El Ple acorda promoure la cultura emprenedora i impulsar nous programes a l’EDER