El Ple aprova de forma provisional el Pla especial d’extractives