El Ple aprova la congelació dels principals impostos i taxes municipals