El Ple es posiciona amb la FaPaC contra l’esborrany de Decret Marc que regula el servei de menjador escolar