El Ple modifica quatre articles del PGOU per facilitar la implantació de noves activitats empresarials