El Ple torna a demanar la retirada i el soterrament de les línies d’alta tensió