El projecte Buits Plens ja ha definit els usos dels dos solars municipals