El projecte d’estalvi energètic s’estén a les entitats esportives