El projecte social al qual es destinarà l’euro solidari de la Nocturna es decidirà per concurs