El PSC proposa ubicar càmeres als accessos de les urbanitzacions per incrementar la seguretat