El quart premi de la Grossa, el 87.675, deixa 250.000 euros a Rubí