El Regina Carmeli arrasa en la competició comarcal