El Rubí d’abans: L’origen i els primers anys del barri de Les Torres (1968-1980)