El Rubifolk omple la ciutat de danses nicaragüenques, senegaleses i catalanes