El servei de bus redueix el seu horari durant el mes d’agost