El Servei d’Intermediació d’Afectats per les hipoteques de Rubí gestiona més de 550 expedients