El Sevilla porta a Rubí l’espectacle ‘Reflexiones del hombre lengua’