El Síndic de Rubí encapçala l’única candidatura per presidir el Fòrum de sindicatures i defensories de Catalunya