El Sindicat de Llogaters s’incorpora a la Mesa pel dret a l’habitatge