El Sindicat del Lloguer organitza un macroacte per plantar cara als lloguers abusius