El socialista Jaume Buscallà creu que el PSC s’allunya de la gent