El trencament d’una canonada inunda el solar de Correus i part de l’aparcament de l’Escardívol