El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic desbloqueja la licitació de les obres del Casino

El Palamós mostra el seu poder a Can Rosés i s’imposa al Rubí
11 de octubre de 2019
Imagen noticia
Ofrena floral a la verge per les Festes del Pilar
15 de octubre de 2019

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic desbloqueja la licitació de les obres del Casino

Imagen noticia

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), òrgan depenent de la Generalitat de Catalunya, ha dictat resolució per la qual s’aixeca la suspensió en el procediment de licitació de la direcció d’obres del projecte de rehabilitació del Casino. Aquest tribunal havia aturat el procediment de contractació de la direcció facultativa d’aquestes obres.

La suspensió tenia el seu origen en l’exclusió, per part de la Mesa de contractació de l’Ajuntament, d’una de les empreses licitadores per no haver aportat correctament la documentació establerta als plecs de clàusules tècniques. Davant d’això, aquesta empresa va interposar un recurs especial on en cap cas sol·licitava la suspensió cautelar del procediment de contractació. Malgrat no es produís aquest requeriment, el TCCSP va decidir aturar-lo d’ofici, generant un retard en la licitació.

Ara, el Tribunal ha resolt el recurs i aixecat la suspensió de l’expedient. D’aquesta manera, l’Ajuntament té via lliure per continuar amb els procediments de contractació de la direcció facultativa i de les pròpies obres, que s’estan gestionant en paral·lel. El projecte de rehabilitació del Casino s’engloba al Pla d’inversions de l’Ajuntament de Rubí.