El Vallès Occidental aposta per una segona reindustrialització a la comarca