El Vallès Occidental només recull de forma selectiva el 34% dels residus