El Veinti celebra el 50è aniversari de la seva fundació