Elisabeth Castro i Ricardo Miranda Quartet actuen a l’Ateneu