Els càrrecs públics de l’Ajuntament es regiran per un codi ètic