Els conflictes en comunitats veïnals, casos més recurrents al Servei de Mediació