Els Diables de la Riera organitzen el Seguici de Festa Major, dedicat a Pau Sánchez