Els diversos museus de la ciutat s’afegeixen al Dia dels museus