Els escultors Pep Borràs, Rafa Gascón i Oriol Marco exposen a l’Aula Cultural