Els estudiants poden informar-se dels ajuts a l’estudi a la Torre Bassas