Els impulsors del Multireferèndum, satisfets per la participació de la gent