Els joves de 12 a 30 anys poden participar en la redacció del Pla local de joventut