Els patinets i les caques de gossos sense recollir, principals problemes detectats pels agents cívics