Els usuaris del bus urbà puntuen el servei amb un 8