Els veïns de Sant Muç es queixen al Ple pel cobrament de la vuitena quota del cost de la urbanització