Emocionant homenatge de l’Esbart a Joan Serra i Salvador Ollé