‘Enamoradíssima de l’amor’, exposició d’Anna Tamayo a La Popular