Energia per a tothom s’amplia a llars amb dificultats per pagar la llum