‘Entre tots, un país millor’, intercanvi d’opinions sobre la independència